GENÇ ARAŞTIRMACILARIN YAZIM SÜRECİNDEKİ YAYINLARINI UZMANLARLA MÜZAKERE ETTİK. (S.O.S/BAHAR 2021)

Sürekli hale getirilmesi planlanan Son Okuma Seminerleri, ilk kez Bahar 2021 akademik döneminde organize edildi. 9 Mart-15 Haziran 2021 tarihleri arasında 8 genç akademisyeni alanlarındaki 8 uzmanla bir araya getiren seminer dizisi değerli çalışmaların yayına hazırlanması aşamasında faydalı müzakerelere kapı açtı.