HAKKIMIZDA

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde 2020’den bu yana faaliyet gösteren İSAR Araştırma Merkezi, Türkiye’de sürdürülen akademik bilgi üretimine doğrudan ve kaliteli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bunu son yıllarda her Türkiye’de hem de dünyada değişen ve dönüşen bilgi üretimine ayak uydurarak ve güncel ilmi tartışmaları yakından takip ederek yapmaktadır. Bunun için Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı’nın halihazırda sahip olduğu on yılı aşkın eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ve yetiştirdiği insan kaynağının faydalı bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

İSAR Araştırma Merkezi faaliyetlerini projeler üretmek üzerine bina etmektedir. Bu projeler etrafında uzman ekiplerin bir araya gelmesini ve nitelikli bilgi üretimini esas amaç edinmektedir. İSAR mezun ve mensuplarının yanında hem yurt içinden hem de yurt dışından nitelikli araştırmacılara kapısı açık olan merkez; Türkiye’deki ve dünyadaki ilmî, akademik, kültürel ve kamusal alanlarda var olan tartışmalara katkı sağlamak ve yeni sorular ortaya atmak vizyonuyla hareket etmektedir. Odak noktası sosyal ve beşerî bilimler ile İslami ilimler olan İSAR Araştırma Merkezi disiplinler arası çalışmalara imkân sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bunun yanı sıra projelere alt yapı oluşturması amacıyla İSAR Araştırma Merkezi’nde Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, İktisat ve Hukuk Çalışmaları Grubu, Vakıf Çalışmaları Grubu gibi çalışma grupları faaliyet göstermektedir. Bu grupların yanı sıra müstakil olarak sürdürülen atölye ve okuma grubu faaliyetleri ise proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülmektedir.