SULTANTEPE ÖZBEKLER TEKKESİ PROJESİ BAŞLADI.

Proje; Sultantepe Özbekler Tekkesi'nin çok boyutlu tarihini yazmak, kurumsal arşivini oluşturmak ve web portali ile kültürel mirasına sahip çıkmayı hedeflemektedir. Projenin tarih aralığı olarak tekkenin kurulduğu 1753 yılından günümüze kadar yaklaşık 270 yıllık dönemi kapsaması düşünülmektedir. Üç faz halinde gerçekleştirilecek bu projenin birinci ve ikinci safhasında 1925 yılına kadarki dönem ve üçüncü fazında 1925 sonrası dönem proje konusu olacaktır. Kaynak olarak bu dönemler çerçevesinde tekke ile ilişkili olarak ulaşılabilir konumdaki tekkede, diğer özel koleksiyonlarda ve Osmanlı-Cumhuriyet arşivindeki defter ve belgeler; tekke haziresindeki mezartaşları; tekke ile ilgili şahitliği bulunan kişiler yapılacak sözlü tarih görüşmeleri, somut ve somut olmayan mimari miras öğeleri kullanılacaktır.