Binâ Şerhi Yayınlandı

Tarafından gönderildi: İSAR Araştırma Merkezi Yorumlar: 0

Gerek Osmanlı medreselerinde gerekse günümüzde klasik usulle Arapça eğitimi veren kurumlarda Arapça eğitimine sarf ilmi ile, sarf ilmine de Emsile kitabıyla başlanmakta ve Binâ kitabıyla devam edilmektedir. Sarfa giriş mahiyetinde muhtasar eserlerden biri olan Binâ üzerine birçok şerh çalışması yapılmıştır. Ancak çağımızda Binâ üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersizdir. Bu eserin, medreselerde ve klasik usul ile Arapça öğretimi yapan bazı kurumlarda ilk okutulan eserlerden biri olması ise onun günümüzde hâlâ önemini koruduğunu göstermektedir. Bu sebeple ilgili eser üzerine Osmanlı dönemindeki şerhlere benzer ve onlardaki bilgileri aktaracak bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu ihtiyaç dikkate alınarak bir grup ilim adamı tarafından ilmi/akademik bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu eser, Osmanlı döneminde Arapça veya Osmanlıca yazılan Binâ şerhlerinin benzerini günümüz Türkçesiyle ve günümüz eğitim anlayışına uygun olarak hazırlamayı temel hedef olarak belirlemiştir.

Kitabı satın almak için tıklayınız.