Hakkımızda

İSAR

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesinde yer alan İSAR’a bağlı olarak 2020’den bu yana faaliyet gösteren Araştırma Merkezi, Türkiye’de ve dünyada sürdürülen akademik ve entelektüel bilgi üretimine doğrudan ve kaliteli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Bunu son yıllarda değişen ve dönüşen bilgi üretimine ayak uydurarak ve güncel ilmi tartışmaları yakından takip ederek yapmaktadır. Bu bakımdan İSAR’ın halihazırda sahip olduğu on yılı aşkın eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ve yetiştirdiği insan kaynağının faydalı bir şekilde kullanılması öncelikler arasındadır.

İSAR Araştırma Merkezi faaliyetlerini projeler üretmek üzerine bina etmekte ve disiplinlerarası bir bakış çerçevesinde farklı bilgi sahalarından devşirilen meseleleri canlı müzakere imkanlarına muhatap kılmaktadır. Bu projeler etrafında uzman ekiplerin bir araya gelmesini ve nitelikli bilgi üretimini esas edinmektedir. İSAR mezun ve mensuplarının yanında hem yurt içinden hem de yurt dışından nitelikli araştırmacılara kapısı açık olan merkez; Türkiye’deki ve dünyadaki ilmî, akademik, kültürel ve kamusal alanlarda var olan tartışmalara katkı sağlamak ve yeni sorular ortaya atmak vizyonuyla hareket etmektedir. Odak noktası sosyal ve beşerî bilimler ile İslami ilimler olan İSAR Araştırma Merkezi disiplinler arası çalışmalara imkân sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje odaklı faaliyetlere alt yapı oluşturmak amacıyla İSAR Araştırma Merkezi bünyesinde çalışma grupları, atölyeler ve okuma grupları organize edilmektedir. Bunlara ek olarak, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve sunumlar da merkez bünyesinde tertip edilen etkinlikler arasında yer almaktadır.