Tarih

Haz 28 2024
Expired!

Zaman

All Day

Yer

İSAR Fıstıkağacı

QR Code

İslam Hukuk Geleneğinde Telif Hakkı Sempozyumu

Günümüzün çağdaş ortamında, telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarını çevreleyen incelikler önemli bir ağırlık kazanmıştır. Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi ve çeşitlenmesi, telif haklarıyla ilgili çok sayıda zorluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok sayıda hukuk sistemi telif haklarını kişilik, emek ve faydacı teoriler gibi çeşitli teorik çerçevelerle ele alsa da, bu konunun İslam hukuku perspektifinden kapsamlı bir şekilde incelenmesi nispeten eksik kalmıştır.

İSAR Araştırma Merkezi’nin himayesindeki “İslam Hukukunda Telif Hakları” projesi bu perspektifin potansiyelini telif haklarının Batılı temelleri üzerine bir okuma grubu, İslam hukuk geleneğindeki ilmi yaklaşımlar üzerine bir atölye çalışması ve tanınmış araştırmacıların yer aldığı “Telif Hakları Konuşmaları” adlı bir konferans dizisi aracılığıyla araştırmaktaydı. Projenin katkısını bir adım öteye taşıyacak olan projenin dördüncü adımı “İslam Hukuk Geleneğinde Telif Hakkı Sempozyumu”, telif hakları ve İslam hukuk geleneği arasındaki kesişimi eleştirel bir şekilde inceleyecek ve çeşitli disiplinlerden farklı araştırmacıları bir araya getirecektir.

Sempozyum, İslam hukuku bağlamında telif hakkı tartışmasının merkezinde yer alan bir dizi temel soruyu ele almayı amaçlamaktadır. Bu sorular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakileri içermektedir:

– Telif haklarına ilişkin süregelen tartışmaları etkileyen başlıca faktörler,

– Telif haklarına ilişkin çağdaş söylemlerin şekillenmesinde mezhep geleneğinin rolü,

– Telif hakkını meşrulaştırmaya yönelik çabaların nedenleri, engelleri ve olası sonuçları,

– Bu konuya ilişkin bir perspektif sunma girişimlerinin güçlü ve zayıf yönleri,

– Müslüman toplumlardaki modern yasal çerçeveler ile İslam hukuk geleneği arasındaki ilişki,

– Modern öncesi yasal miraslardan çıkarımlar,

– İslam hukuku ve telif haklarının kesiştiği daha geniş sorularla ilgili diğer sorunlar, konular ve zorluklar.