Tarih

Kas 21 2023
Expired!

Zaman

19:00 - 20:00

Yer

Çevrimiçi

QR Code

Milli Aşireti ve Milli İbrahim Paşa’nın Hayat Hikayesi

İSAR Araştırma Merkezinin düzenlediği Son Okuma Seminerleri’nin 2023 Güz döneminin ilk oturumunda Tutku Akın, “The Milli Tribe and the Life Story of Milli İbrahim Pasha” (Milli Aşireti ve Milli İbrahim Paşa’nın Hayat Hikayesi) başlıklı metnini Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ile müzakere edecek. Milli Aşireti’ndeki sosyoekonomik pratikler ve güç ilişkilerine odaklanan metin, II. Abdülhamid dönemine dair yeni okuma imkanları sağlamayı hedeflemektedir.

Konuşmacı Tutku Akın, 2018’de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitedeki Atatürk Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2020 yılında “The Ottoman Tribal School: Surveillance and the Students’ Lives in the School” (Osmanlı Aşiret Mektebi: Denetim ve Okuldaki Öğrenci Hayatı) başlıklı teziyle tamamladı. Halen aynı enstitüde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Müzakereci Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisans mezuniyetini aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini University of Manchester’da uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktora derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden alan Ceylan, şu anda İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesidir. Ayrıca Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri (orijinal ismi The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization and Development in the Nineteenth-Century Middle East) isimli bir kitabı da bulunmaktadır.