Tarih

Haz 09 2023
Expired!

Zaman

18:00

Yer

Özbekler Tekkesi

QR Code

TRANSLAPT Projesi

İSAR İhtisas Konuşmaları kapsamında Münster Üniversitesi’nden Philip Bockholt ve Tobias Sick TRANSLAPT Projesi’ni sunacaklar. Bahsedilen bu proje, Osmanlı Dönemi’nde 1400-1750 yılları arasındaki bilgi aktarımını İslam dünyasında Türkçe, Arapça ve Farsça çeviri faaliyetleri üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Seminerde projenin detayları aktarılacaktır.

Philip Bockholt, 2022’den bu yana Münster Üniversitesi’nde Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk-Pers bölgesi tarih alanında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2022-2028 yılları aralarında “Doğu Akdeniz’de Arapça-Farsça-Osmanlıca çeviri süreçlerinde İslami Bilgi Aktarımı (1400-1750)” başlıklı Emmy Noether Genç Araştırma Grubu’nun başkanlığını yürütecektir. Daha önce Leipzig Üniversitesi Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2018 yılında Freie Universität Berlin’den İslam çalışmaları alanında doktora derecesini almıştır. Doktora tezi, Erken Safevi Dönemi’nde (16. yüzyıl) İran’daki tarih yazıcılığını incelemiş ve Hvândamîr’in Ḥabīb al-Siyar (Kariyerlerin Sevgilisi) adlı eserinin ve okur kitlesinin bir analizini sunmuştur.

Tobias Sick, Münster Üniversitesi Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Proje kapsamında “Anadolu ve Arap Vilayetlerinde Bölgelerarası Sufi Ağları İçinde İslam Tasavvufu Eserlerinin Çevirileri Üzerine” başlıklı tezi ele alacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir