Biyofıkıh Giriş Dersleri

Özet

Günümüz dünyasında sağlık bilimlerindeki her türlü gelişme; tıbbi, dini, hukuki ve etik açıdan tartışılacak problemleri de beraberinde getirmektedir. Müslümanlar için de bu gelişmelerin fıkhi açıdan incelenmesi gerekmektedir. Organ nakli, cinsiyet gelişim bozuklukları, süt bankası, ötenazi, tüp bebek tedavisi gibi konular da bu gelişmelerin en güncel örnekleri olarak sayılabilir.

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu olarak da “biyofıkıh” olarak isimlendirdiğimiz, özellikle tıbbın ve fıkhın kesiştiği bu alanda lisans ve lisansüstü öğrencilere dönük “Biyofıkıh Giriş” dersleri düzenlemekteyiz.

4 oturum olarak planlanan dersler sonrasında katılımcıların fıkıhta bir hüküm verilirken nasıl bir yol izlendiği; Kur’an’dan, sünnetten, hadislerden ve önceki içtihatlardan yola çıkarak bugün yeni içtihatların nasıl yapılabileceği; fıkhın bu yöntemleri uygularken tıbbi bilgilerden, hekimlerin tecrübe ve yorumlarından nasıl istifade edeceği gibi konularda genel bir perspektif kazanması hedeflenmektedir.

Detaylar

Merve Özaykal

Haftalık

Düzenlenen

ETKİNLİKLER