Cinsiyet Etiği Dersleri

Özet

Derslerde cinsiyet gelişim bozuklukları (hermafroditizm / interseksüalite / hünsalık) örneklemi üzerinden biyolojik cinsiyet ele alınacaktır. Amaç; tıp, etik ve İslam hukuku disiplinlerinin biyolojik cinsiyete yüklediği anlamın açığa çıkarılmasıdır. Bu bağlamda güncel tıp ve İslam hukukunda cinsiyet gelişim bozukluklarının nasıl tanımlandığı, günümüz etik anlayışında cinsiyet gelişim bozuklukları, cinsiyet düzeltme operasyonları, aydınlatılmış onam doktrini, insan onuru ve mahremiyeti gibi konular tartışılacaktır. Son olarak klasik İslam hukukunun, cinsiyeti atanamayan bireylerin hangi cinsel rolü edineceği problemini çözmek için geliştirdiği normlara değinilecektir. Ayrıca günümüz İslam hukukunda cinsiyet gelişim bozuklukları olgusunun nasıl ele alındığının tespit edilebilmesi için ilgili konuda çağdaş Arap fetva kurumlarından gelen fetvaların tıbbî, etik ve hukukî analizi yapılacaktır.

Başvuru ve bilgi için tıklayınız.

Detaylar

Mine Doğan

Haftada bir

Fıstıkağacı Binası

Düzenlenen

ETKİNLİKLER