Gülşen-i Râz Okuma Grubu

Özet

Mahmûd Şebüsterî’nin (1288-1340) kaleme aldığı Gülşen-i Râz, pek çok şerh ve tercümesi yazılan, tasavvuf literatürünün en önemli eserlerinden biridir. Kısa bir metin olmasına rağmen alanındaki hemen her meselenin ele alındığı eser, sistemli yapısıyla da giriş seviyesindeki bir okuyucu için ideal bir seçimdir. Mevlânâ, Attâr ya da Senâî gibi isimlerin aksine Şebüsterî, eserinde vermek istediği mesajları bir hikaye dahilinde değil, sırları faş edercesine doğrudan aktarır. Okuma grubunun amacı, Gülşen-i Râz’ı bu bakış açısıyla okumaktır ve bu yönüyle de Gülşen-i Râz, Mesnevî yahut diğer benzer eserleri okumadan önce kişiye ciddi bir arka plan sağlar.

Detaylar

Fatih Ermiş

Haftada bir

Çevrimiçi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER