Hegel’in Mantığı

Özet

Bu dersin içeriği, Hegel’in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi 1, Mantık Bilimi (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 1, Wissenschaft der Logik) kitabını tarihi ve sistematik cihetten, metafizik problemler ufkunda okunmasıdır. Dersteki ilk amacımız Hegel’in metafizik problemler için kendisinden önce verilen cevapları diyalektik düşünmeyle nasıl ele alıp eleştirdiğini ve fakat burada kalmayıp spekülatif düşünce vasıtasıyla bunlara nasıl olumlu cevaplar vermeye çalıştığını görmeye çalışmaktır. En nihayetinde ise esas amacımız, metafizik problemlere bugün Hegelci bir gözle bakmanın ne demek olduğuna dair akıl yürütmektir.

Toplantılar iki haftada bir perşembe günleri 15.00-17.00 saatleri arasında olacaktır.

Son başvuru tarihi 17 Ekim’dir. Başvuru için buraya tıklayınız.

Detaylar

Murat Şamil Şen

İki haftada bir

Özbekler Tekkesi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER