İnsan Doğası Dersleri

Özet

Tıp, ahlak, etik ve fıkhın kesiştiği noktalarda insan doğası konusu, kişilerin meselelere yaklaşımında temel teşkil etmektedir. Yapay zekadan ötenazi tartışmalarına kadar birçok meselede insana yüklenen anlam tartışmayı yönlendiren ana unsur olmaktadır. İSAR TAÇ Biyofıkıh Okumaları kapsamında 2024 Bahar döneminde planlanan İnsan Doğası Dersleri de bu konuya eğilmeyi amaçlamaktadır. Ders süresince insanın özü ve mahiyeti, felsefecilerin insan algısı, tarihsel dönemlerde insan doğası hakkında yapılan tartışmalar, 19. ve 20. yüzyıllarda bu konuda ortaya atılan görüşler ve günümüzdeki tartışmalar, yapay zeka ile insanın mahiyetinin karşılaştırılması, ve canlı olan bitki ile hayvan türlerinin özlerindeki farklılıklar gibi çeşitli konular ele alınacaktır.

Detaylar

Murat Şamil Şen

Haftada bir

Düzenlenen

ETKİNLİKLER