İslam Hukuk Geleneğinde Telif Hakkı

Özet

İslam Hukuku’nda Telif Hakları Projesi’nin ikinci aşaması olarak İslam Hukuk Geleneğinde Telif Hakkı Atölyesi, telif hakkının hukuki, felsefi ve tarihi temellerini İslam hukuku odaklı incelemeye kendilerini adamış araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getiren bir buluşma noktası olarak hizmet verdi. Atölye serisinin bir yılı aşkın süredir devam eden aylık toplantıları, telif hakkının İslam hukuki geleneği içindeki çok yönlü doğasını aydınlatmayı hedefledi.

Serinin boyunca katılımcılar, hukuk, felsefe, tarih ve ilahiyat gibi çeşitli akademik disiplinlerden yararlanarak titiz tartışmalar yürüttüler. Bu çok boyutlu ve disiplinlerarası yaklaşım, İslami bağlamda telif hakkının ve bunun sonuçlarının kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağladı. Bilgi, ifade ve telif hakkı ile ilişkili temel kavramları inceleyerek, İslam hukuk düşüncesinde telif hakkını şekillendiren özgün perspektifleri ve prensipleri keşfetmek hedeflendi. Ayrıca, günümüz İslam hukuk literatüründe telif hakkı etrafında gelişen tartışmaların seyri dikkatle incelenerek, alandaki gelişen söylem ve çeşitli görüşlere dair fikir sahibi olunması sağlandı. Atölye katılımcıları, fikri mülkiyet haklarıyla ilişkili temel ilkeleri ve ahlaki düşünceleri ortaya çıkarmayı amaçlayarak telif hakkının teorik temellerini eleştirel bir gözle analiz ettiler.

Atölye, teorik sorgulamaların yanı sıra, Müslüman dünyasında devlet öncülüğünde geliştirilen telif hakları yasalarının tarihsel gelişimini de derinlemesine ele aldı. Son iki yüzyılda telif hakkı yasalarının evrimini inceleyerek, katılımcılar bölgede telif hakkının tanınması ve korunmasını etkileyen sosyopolitik dinamiklere dair değerli bir kavrayış elde ettiler.

Atölyenin işbirlikçi doğası, temel araştırmacı grubunun ötesine geçerek, çeşitli arka planlara sahip katılımcıların sunduğu farklı bakış açılarıyla diyalogu zenginleştiriyor. Bu kapsayıcı ortamda teşvik edilen entelektüel alışveriş ve bilgi paylaşımı, İslam hukuku çerçevesinde telif hakkının daha derin ve incelikli bir anlayışına katkıda bulunuyor. Sonuç olarak bu atölye, İslam hukuku bağlamında telif hakkına dair taze kavrayışlar ve yenilikçi yaklaşımlar için bir katalizör görevi görüyor. Anlamlı tartışmalar üreterek ve disiplinlerarası işbirliğini teşvik ederek, bilimsel söylemi ileriye taşıyor ve özellikle İslam hukuki düşünce geleneğinin zenginliği içinde, çağdaş teknolojik dönemde telif hakkının öneminin kolektif bilgisini genişletiyor.

Detaylar

Ali Ekber Çınar

Aylık

Çevrimiçi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER

Etkinlik bulunamadı!