Kutbüddin er-Râzî: Tasavvur-Tasdik Risalesi ve Şerhi

Özet

Kutbüddin Râzî’nin tasavvur ve tasdikin mahiyetini sorguladığı eserinin ve şerhlerinin müzakereli olarak okunacağı bu dersin biri teorik biri tarihsel olmak üzere iki hedefi bulunmaktadır. Teorik açıdan hedef, bir anlamda “bilginin ontolojisi” başlığına dahil edilebilecek şekilde klasik İslam mantık geleneğinin bilgi taksimini ve bu taksimin kısımlarını oluşturan tasavvur ile tasdikin mahiyetinin keşfedilmesidir. Tarihsel açıdan hedef ise Kutbüddin er-Râzî sonrasında da gerek şerh gerek özgün telifler şeklinde aynı konuya dair yazılmış olan eserlerden oluşan literatürün incelenmesi ve söz konusu problemin niçin bu şekilde önemsenmiş olabileceği sorusunun cevaplandırılmaya çalışılmasıdır.

Başvuru için buraya tıklayınız.

Detaylar

Harun Kuşlu

Haftalık

Özbekler Tekkesi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER