Osmanlı Siyaset Düşüncesi

Özet

Bu atölyenin temel amacı Osmanlı döneminde yazılan siyaset düşüncesi metinlerinin belirli temalar çerçevesinde incelemek ve analiz etmektir. İlk olarak, vezirlik konusuna odaklanarak siyaset düşüncesi metinleri okunacak ve tartışılacaktır. Ayrıca, modern literatürde vezirliğin kurumsal gelişimi izlenecek ve bu anlatıların öne çıkardığı tarihi resmin siyaset düşüncesindeki yansımaları ve etkileri analiz edilecektir. Temelde vezirlik makamının yetki ve görevlerinin metinlere nasıl yansıdığı, vezirlerin şahsi tecrübelerinin ideal vezir imajına göre nasıl konumlandırıldığı, vezirlerin nitelikleri ve vezirlik kurumunun yapısının nasıl olması gerektiğinin metinlerde nasıl inşa edildiği gibi sorular çerçevesinde metinler analiz edilecektir. Atölyenin nihai hedefi bir yıl sonunda katılımcıların da katkı sağlayacağı bir çalıştay düzenlemek ve buna dayalı olarak bir derleme kitap oluşturmaktır.

Toplantılar iki haftada bir cuma günleri 17.00-19.00 saatleri arasında olacaktır.

Son başvuru tarihi 17 Ekim’dir. Başvuru için buraya tıklayınız.

Detaylar

Zahit Atçıl

İki haftada bir

Özbekler Tekkesi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER