Osmanlı Tarih Yazıcılığı

Özet

Bu atölye Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr isimli eseri çerçevesinde Osmanlı tarih yazım geleneğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Atölyede bir taraftan Künhü’l-Ahbâr okunup tarihsel bağlamında analiz edilirken diğer taraftan diğer Osmanlı tarih metinleri mukayeseli olarak tartışılacaktır. Temel olarak Osmanlı yazarlarının hangi saiklerle tarih metinleri inşa ettikleri, geçmişte tanık oldukları hadiseleri, kişileri ve süreçleri nasıl aktardıkları, hangi metotlarla geçmişe yaklaştıkları gibi sorular çerçevesinde tartışmalar yürütülecektir. Nihai olarak katılımcıların katkılarıyla bir çalıştay ve buna dayalı bir derleme kitap hazırlanması hedeflenmektedir.

Toplantılar iki haftada bir cuma günleri 17.00-19.00 saatleri arasında olacaktır.

Son başvuru tarihi 17 Ekim’dir. Başvuru için buraya tıklayınız.

Detaylar

Zahit Atçıl

İki haftada bir

Özbekler Tekkesi

Düzenlenen

ETKİNLİKLER