TGSS Projesi

Özet

Turkish General Social Survey (TGSS), Türkiye’deki toplumsal yapıyı anlamamıza ve politika yapıcılara, araştırmacılara ve diğer ilgililere güvenilir bir veri seti sunmamıza yardımcı olacak bir ulusal araştırma projesidir. Bu projenin temel amacı; toplumumuzun çeşitli yönlerini anlamak, sosyal davranışlarımızı ve tercihlerimizi incelemek, yaşam standartlarını ölçmek ve toplumdaki değişimleri takip etmektir. 1972 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde başarıyla yürütülen General Social Survey (GSS) örneğinde olduğu gibi, TGSS de Türkiye’deki sosyal değişimleri takip etmek, toplumdaki alt grupların rolünü anlamak ve Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırmak için önemli bir kaynak sağlayacaktır.

TGSS, demografik bilgilerin yanı sıra sosyal ve siyasal katılım, refah düzeyi ve algısı, ahlaki değerler, sosyal hareketlilik ve diğer özel ilgi alanlarına odaklanan bir soru setine sahiptir. Bu düzeyde kapsamlı veri toplama süreci, Türkiye’deki sosyal bilim araştırmalarına önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. TGSS’in önceliklerinden biri, bahsi geçen hedef kitlelere yüksek kalitede verilere kolay erişim imkanı sunmaktır. Ayrıca TGSS, araştırma yöntemlerini geliştirmek ve verilerinin en yüksek kalitede olmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde kişi ve kurumlarla işbirliği içerisindedir.

Özetle, Türkiye toplumunu anlamak, daha adil ve kapsayıcı bir Türkiye için çözümler üretmek amacıyla güvenilir, kapsamlı ve güncel verileri toplamak ve paylaşmak için TGSS bir platform olarak hizmet verecektir.

Detaylar

Zübeyir Nişancı

Düzenlenen

ETKİNLİKLER