Literatür Konuşmaları Başlıyor

Tarafından gönderildi: İSAR Araştırma Merkezi Yorumlar: 0

İSAR Araştırma Merkezi, güncel literatürün nabzını tutarak ve araştırmacıları çeşitli disiplinlerdeki sorunlar ve tartışmalar hakkında aydınlatarak bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla Literatür Konuşmaları adlı bir seminer dizisi düzenlemektedir. Bu etkinlik serisi özellikle sosyal bilimler, İslami ilimler ve doğa bilimleri olmak üzere, akademik dünyadaki güncel tartışmaların hangi yönlerde geliştiğini ve evrildiğini anlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi farklı disiplinlerdeki akademik canlılığın merkezinde bulunan akademisyenler, Literatür Konuşmaları serisi kapsamında kendi alanlarının güncel tartışmalarını ve odak noktalarını sunmak üzere sunumlar yapacaklardır. Bu etkinlik serisi, lisansüstü düzeyde araştırma yapmak isteyen öğrencilere, akademik kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı olacak bir fırsat sunacaktır.

Literatür Konuşmaları serisi, her ay farklı bir disiplinde gerçekleştirilecek olup, etkinlikler Özbekler Tekkesi’nde düzenlenecektir. Bu sayede katılımcılar, çeşitli alanlarda derinlemesine bilgi edinme fırsatına sahip olacaklardır.