Blog

20 Ocak 2024

by:

Gregory Vandamme, İbnü’l-Arabi'nin bir bilgi biçimi olarak hayret kavramını düşüncesininin merkezinde benzersiz bir şekilde konumlandırdığını ve böylece İslam düşüncesine ayırt edici bir bakış açısı kattığını ileri sürdü.

>>>
6 Aralık 2023

by:

Tez Sunumu Seminerleri kapsamında Fahrettin Arı; genelde paradoksların, özelde ise “yalancı paradoksu” ve Hüseyin Hânsârî’nin ona yaklaşımının insan zihninde tetiklediği sorgulamaları ele aldı.

>>>
9 Kasım 2023

by:

Dr. Metin Başbay Literatür Konuşmaları serisinin ilk oturumunda, devletin piyasa müdahalesi üzerine liberalizm ve Marksizm arasındaki zıtlıkları tartışarak, her ekonomik problemin özgün doğası gereği farklı yaklaşımlar gerektirdiğini vurguladı.

>>>
1 Kasım 2023

by:

İhtisas Konuşmaları serisi kapsamında Dr. Basil Mustafa yaptığı konuşmada, örnekler üzerinden Hz. Peygamber’in liderlik yönünü aktarıp modern işletmenin ilgili alanında bu konunun işlenmesi gerektiğini vurguladı.

>>>